Welzijn op Recept

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een effectieve interventie, maar hoe breng je deze aan de man in de ketensamenwerking? In opdracht van de stuurgroep Welzijn op Recept Haarlem creëer ik Welzijn op Recept, precies het goede duwtje in de rug. Een informatieve verhalenbundel voor verwijzers en deelnemers over de interventie voor wijkbewoners die zich met psychosociale problemen bij  huisarts of paramedici melden.

Samen met Haarlem Effect vormt DOCK de stuurgroep Welzijn op Recept Haarlem. 

Het boekje is hier te downloaden (website van Sociaal Werk Nederland).