Socius Maatschappelijk Dienstverleners

Hoe krijgen maatschappelijk dienstverleners meer zicht en grip op thema’s als imago, toegankelijkheid en klantgericht communiceren? De training Linken & Liken en de workshop LinkedIn maken hen vertrouwder met het effect en gebruik van sociale media in het sociaal domein. Aan de hand van algemene kennis, concrete feiten en praktische tips krijgen deelnemers meer gevoel bij (het inzetten van) netwerken en sociale media.

Socius Maatschappelijk Dienstverleners ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen die dat nodig hebben en is actief in Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heerhugowaard, Uitgeest en Velsen.