zorg

Project Thuisbegeleiding

In samenwerking met landelijk projectleider Thuisbegeleiding van ActiZ afdeling Jeugd verzorg ik interviews, nieuwsberichten en achtergrondartikelen voor de tweemaandelijkse ActiZ-nieuwsbrief Thuisbegeleiding. Thuisbegeleiding is praktische, ambulante begeleiding bij de mensen thuis. Onderwerpen van de nieuwsbrief: actualiteiten, methodiek, projecten en ontwikkelingen in zorg en sociaal domein.

AZOMA

Voor zorginstelling Ambulante Zorg op Maat Amsterdam (AZOMA) schrijf ik het zorginhoudelijk visiedocument en de visie op doorontwikkeling, ter ondersteuning van de aanbesteding van Specialistische Jeugdhulp 2021 bij diverse gemeenten.