zorg

Amstelring

Een praktische aanpak van ingewikkelde problemen is het nieuwe Handboek Thuisbegeleiding. Om dit nieuwe handboek te schrijven, interview ik cliënten en thuisbegeleiders, duik ik in de vakliteratuur, theorie en verzamel ik praktijkinformatie.

Project Thuisbegeleiding

Redacteur van de tweemaandelijkse ActiZ-nieuwsbrief Trots op Thuisbegeleiding. Interviews, nieuwsberichten en achtergrondartikelen. Onderwerpen van de nieuwsbrief: actualiteiten, methodiek, projecten en ontwikkelingen in zorg en sociaal domein.

AZOMA

Voor zorginstelling Ambulante Zorg op Maat Amsterdam (AZOMA) schrijf ik het zorginhoudelijk visiedocument en de visie op doorontwikkeling, ter ondersteuning van de aanbesteding van Specialistische Jeugdhulp 2021 bij diverse gemeenten.