https://bravico.nl/

BRAVICO

BRAVICO deelt inspiratie en support rond sociale verbinding, mentale weerbaarheid en het (h)erkennen en voorkomen van eenzaamheid. In 2021 ontvang ik financiële steun van het Ministerie van VWS om de aandacht voor jongeren en eenzaamheid uit te breiden.