Stichting_Pelita_portfolio_Irene_Campfens

Stichting Pelita

Op verzoek van Stichting Pelita maak ik van de bestaande cursusmap van de tweedaagse basismodule Cultuurspecifieke zorg, een lesprogramma van Djalan Pienter, een handzaam naslagwerk. Ik onderzoek of de inhoud voldoende aansluit bij de huidige ontwikkelingen, behoeften en informatie rond contextgerichte (informele) zorg. Hiervoor woon ik de cursus bij, duik ik in de literatuur en verzamel ik waardevolle kennisbronnen.

Tijdens de tweedaagse basismodule leren zorg- en welzijnsprofessionals hoe zij cultuursensitief en contextspecifiek zorg en begeleiding kunnen bieden aan Indische en Molukse ouderen. Met ondersteuning van In voor Zorg! starten Stichting Pelita, Woonzorgcentrum Raffy en de Landelijkse Stuurgroep Molukse Ouderen in 2013 met Djalan Pienter. Met grote zorgvuldigheid ontwikkelen zij samen diensten en producten rond cultuursensitieve en contextspecifieke dienst- en zorgverlening.

BewarenBewaren