Privacyverklaring IRENE CAMPFENS


LAATSTE WIJZIGING 15-04-2022

AVG

Ja, ook ik heb mij te houden aan de nieuwe wetgeving. De verwerking van je persoonlijke gegevens
gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR
genoemd). De handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autorite
persoonsgegevens.

WIE IK BEN?

Irene Campfens, veelal werkend vanuit huis in Zandvoort. Ik sta sinds 2013 ingeschreven bij de KvK
onder registratienummer 57423385 en ben bereikbaar via e-mail info@irenecampfens.nl en telefoon
06 36188741.

WAT IK MET PERSOONSGEGEVENS DOE?

Omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je persoonsgegevens zelf aan mij verstrekt,
beschik ik over bepaalde persoonlijke gegevens van je. Denk aan jouw voor- en achternaam,
adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en je bankrekeningnummer. Van zakelijke klanten heb
ik vaak ook het KvK- en btw-nummer. Deze gegevens gebruik ik hoofdzakelijk om je een offerte of
factuur te sturen, maar natuurlijk ook om contact met je te onderhouden.

WAAROM IK DAT DOE?

Ik gebruik jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om jouw betaling af te handelen (o.b.v. grondslag ‘overeenkomst’);
 • Om een nieuwsbrief of blogpost te verzenden (o.b.v. grondslag ‘toestemming’);
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen, als dit nodig is om mijn diensten uit te kunnen voeren (o.b.v.
  grondslag ‘overeenkomst’);
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten (o.b.v. grondslag ‘overeenkomst’
  en/of ‘toestemming’);
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren, al dan niet bij jou op locatie af te spreken (o.b.v.
  grondslag ‘overeenkomst’);
  Ook verwerk ik persoonsgegevens als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn
  voor mijn belastingaangifte (o.b.v. grondslag ‘wettelijke verplichting’).

DEEL IK PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN?

Ik verkoop jouw gegevens niet aan anderen (derden). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in
mijn opdracht, ben ik verplicht een bewerkersovereenkomst te sluiten. Zo draag ik zorg voor hetzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf bij zo’n
bewerkersovereenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens.

EN DIE COOKIES DAN?

Ik gebruik geen functionele, analytische en tracking cookies, zoals Google Analytics. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone. Ik heb geen contactformulier op mijn website en ‘verzamel’
zodoende geen contactgegevens. Meer weten over cookies? Lees eens:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

HOE LANG IK PERSOONSGEGEVENS BEWAAR?

Niet langer dan strikt nodig is. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën
van) persoonsgegevens:
Naam en e-mailadres voor het ontvangen van een nieuwsbrief of blogpost
o reden van bewaren: informatie over diensten/producten verstrekken zolang de
ontvanger daarin geïnteresseerd is.
o bewaartermijn: tot uitschrijving door de persoon zelf of bij beëindiging van mijn
bedrijfsactiviteiten.
Naam, e-mailadres en telefoonnummer van personen die interesse hebben in mijn
diensten/producten

o reden van bewaren: opvolging, feedback vragen, vragen over producten/diensten
kunnen beantwoorden.
o bewaartermijn: 10 jaar.
Persoonsgegevens die nodig zijn om diensten te kunnen leveren (naam, adres, bankgegevens,
KvK- en btw-nummer)

o reden van bewaren: opdrachten uitvoeren volgens mondelinge en/of schriftelijke
overeenkomst en dit ook kunnen aantonen bij de Belastingdienst.
o bewaartermijn: 7 jaar (conform regels Belastingdienst).

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF LATEN VERWIJDEREN?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wil je je gegevens
inzien of een kopie ontvangen, dan kan dat uiteraard. Het is ook mogelijk om je gegevens te laten
wissen, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan of het gebruik ervan te beperken. Neem voor deze
vragen en meer contact met me op via de mail: info@irenecampfens.nl Ik reageer zo snel mogelijk, in
ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek en leg je uit wat er nodig is om jouw verzoek in te
willigen.
Ook heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

ONTWIKKELINGEN EN WIJZIGINGEN

Niets zo veranderlijk als de mens. En de wetgeving. Omdat mijn onderneming en diensten continu in
ontwikkeling zijn, kan het gebeuren dat er wat verandert in de gegevens die ik van je heb of vraag en
soms ook wat ik ermee doe. Natuurlijk pas ik bij veranderingen mijn privacyverklaring aan.
Duidelijkheid boven alles.


Bedankt voor de samenwerking en tot schrijfs