Onna Wisman Trainingen

Om het scholingsprogramma van weerbaarheidstrainer Onna Wisman Trainingen onder de aandacht te brengen schrijf ik een wervende uitnodiging/scholingsbrief. Weerbaarheid, zowel fysiek als verbaal, is voor veel beroepsgroepen (met name zorg en welzijn) van groot belang.