Kennisplatform Integratie en Samenleving

Kennisplatform Integratie en Samenleving

Een blog over eenzaamheid onder jongeren met een migratieachtergrond. Is het gevoel er alleen voor te staan universeel? Ziet eenzaam zijn er voor alle jonge mensen hetzelfde uit?