Forcare

In opdracht van Forcare, aanbieder van zorgtechnologie (en onderdeel van Philips), schrijf ik een blog behorend bij een whitepaper over het uitwisselen van medische documenten tussen zorginstellingen.