DOCK Haarlem

DOCK Haarlem

De communicatie met ketenpartners, verwijzers, buurtbewoners en andere belanghebbenden is erg belangrijk voor DOCK Haarlem. Op verzoek schrijf ik (digitale) nieuwsbrieven, flyer- en folderteksten. Ook schrijf ik websiteteksten voor de moedercentra en diverse vacatureteksten voor de werving van nieuwe professionals en vrijwilligers.

DOCK helpt mensen hun eigen leven en het leven van anderen te verbeteren en doet dit vanuit diverse locaties – ambulant en wijkcentra – in alle stadsdelen.