De Vragenlijstexpert

Bij de uitvoering van het jaarlijkse studenttevredenheidsonderzoek bied ik als onderzoeksmedewerker ondersteuning tijdens meerdere klassikale interviewsessies met de studenten. Ik stel verdiepende vragen, volg de rode draad en verzamel bruikbare quotes en verbeterpunten.