De Vragenlijstexpert

Bij de uitvoering van het jaarlijkse studenttevredenheidsonderzoek bied ik als onderzoeksmedewerker ondersteuning tijdens meerdere klassikale interviewsessies met de studenten. Ik stel verdiepende vragen, volg de rode draad en verzamel bruikbare quotes en verbeterpunten. Zijn de studenten van de NT2 (Nederlands als tweede taal) en ISK (Internationale Schakelklas) groepen tevreden over hun opleiding? De afdeling Educatie van regionaal opleidingscentrum Nova College wil dit graag weten en schakelt de Vragenlijstexpert in om hier onderzoek naar te doen.