Cato_portfolio_Irene_Campfens

Cato Wonen Welzijn Zorg

Zowel personeel als cliënten hebben behoefte aan nieuws. Om deze reden geeft Cato al jaren een cliënten- en personeelsblad uit. Op verzoek verzorg ik interviews en redactie van beide bladen, creëer ik de brochure Casemanagement Dementie en schrijf diverse vacatureteksten.

Cato Wonen Welzijn Zorg zet zich ervoor in dat ouderen zo lang mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat doet de organisatie in seniorenwoningen en zorgcentra in Den Haag.