Mijn werk

ExpertCollege

Casuïstiekschrijver voor de beroepsopleidingen binnen Maatschappelijke Zorg (begeleider en persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en specifieke doelgroepen). Zowel generieke als vakspecifieke beroepsthema’s, praktijkvoorbeelden en verwerkingsopdrachten.

ActiZ

In opdracht van projectleider Thuisbegeleiding, afdeling Jeugd van ActiZ, schrijf ik de interventiebeschrijving en procesevaluatie voor opname van de methodiek Thuisbegeleiding in de databank Effectieve sociale interventies. Ter ondersteuning verzorg ik het literatuuronderzoek, de voorbereiding en verslaglegging van de focusgroepen en effectevaluatie.

Geurwolkje

‘Over ons’ en diverse productbeschrijvingen voor de webshop Geurwolkje, waaronder van etherische oliën, diffusers en huidverzorgende producten.

AZOMA & UMZ

Voor zorginstellingen Ambulante Zorg op Maat Amsterdam (AZOMA) en Unite Multizorg (UMZ) schrijf ik het zorginhoudelijk visiedocument en de visie op doorontwikkeling, ter ondersteuning van de aanbesteding van Specialistische Jeugdhulp 2021 bij diverse gemeenten.