BRAVICO

Hoofdredacteur & oprichter. BRAVICO ontwikkelt verhalen, producten en activiteiten die bijdragen aan een andere, positieve kijk op eenzaamheid onder jonge mensen. BRAVICO biedt samen met (ervarings)deskundigen nieuwe invalshoeken om naar (eigen en andermans) eenzaamheid te kijken en erover te praten.