AZOMA & UMZ

Voor zorginstellingen Ambulante Zorg op Maat Amsterdam (AZOMA) en Unite Multizorg (UMZ) schrijf ik het zorginhoudelijk visiedocument en de visie op doorontwikkeling, ter ondersteuning van de aanbesteding van Specialistische Jeugdhulp 2021 bij diverse gemeenten.