RIBW_portfolio_Irene_Campfens

RIBW K/AM

Nieuwe vrijwilligers werven is vaak lastig. In opdracht van RIBW K/AM locatie BW De Noordrand schrijf ik een advertentietekst voor de lokale wervingscampagne. Deze woonvorm zoekt nieuwe vrijwilligers die zich willen inzetten voor de cliënten.

RIBW K/AM biedt begeleiding en activering, waar nodig in combinatie met huisvesting, voor mensen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn door psychiatrische en/of psychosociale problemen.