ActiZ

Ik schrijf de interventiebeschrijving, werk mee aan focusgroepen en verzorg de procesevaluatie van Thuisbegeleiding. Dit doe ik in opdracht van de projectleider Thuisbegeleiding, afdeling Jeugd van ActiZ. Doel is opname van de methodiek Thuisbegeleiding in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie.

Tevens verzorg ik redactiewerk voor o.a. de nieuwsbrief Thuisbegeleiding.