ActiZ

In opdracht van projectleider Thuisbegeleiding, afdeling Jeugd van ActiZ, schrijf ik de interventiebeschrijving en procesevaluatie voor opname van de methodiek Thuisbegeleiding in de databank Effectieve sociale interventies.

Ter ondersteuning verzorg ik het literatuuronderzoek, de voorbereiding en verslaglegging van de focusgroepen en effectevaluatie.